ostatnia  aktualizacja 13.11.2018  - są świnki na sprzedaż i do adopcji

                                           
 
                          jeśli jest Pani/Pan zainteresowana/y zakupem świnki z VanityFair bardzo proszę o kontakt mailowy
                                             vanityfaircavies@gmail.com 
                                
 
                         nie sprzedaję świnek osobom niepełnoletnim , sklepom zoologicznym , laboratoriom , na pokarm dla innych zwierząt !!!!!
                         NIE  SPRZEDAJĘ ŚWINEK  DO  "PSEUDO-HODOWLI"  !!!!
              
   
 
                         nie sprzedam świnek osobom , które nie wzbudzą mojego zaufania - zależy mi na dobrostanie moich podopiecznych , dlatego 
                               mogą trafić jedynie do osób odpowiedzialnych ;
 
                        świnki to zwierzęta STADNE - nic nie zastąpi śwince towarzystwa osobnika tego samego gatunku  !!!
 
                               NIE  SPRZEDAJĘ ŚWINEK SKAZUJĄC  ICH  NA SAMOTNOŚĆ !!!
 
                               tzn. jeśli ma Pani/Pan świnko-dziewczynkę - może Pani/Pan nabyć ode mnie samiczkę/samiczki ,
                                      jeśli świnko-chłopca - samczyka/samczyki ;
                               

                ceny nie podlegają negocjacji, chyba że napisane jest inaczej. Niektóre świnki szukają domu na drodze adopcji.
 
                         nie wysyłam świnek pocztą !!!
 
 
                         Możliwy jest jedynie odbiór osobisty świnek w hodowli w Milanówku.

                         Nie wykluczam  możliwości transportu świnek do innych miast Polski - jest to jednak kwestia indywidualna, wymagająca zaangażowania ze
                         strony Kupującego/Adoptującego. 
 
 
                         DOCHÓD  ZE  SPRZEDAŻY  ŚWINEK  JEST  PRZEZNACZONY NA UTRZYMANIE HODOWLI !!!
                         tj. zakup pokarmu i ściółki , opiekę weterynaryjną etc.
                         Hobbystyczna hodowla świnek jest niezwykle czasochłonnym i kosztownym hobby,
                         fundusze pozyskane dzięki sprzedaży zwierząt nie pokrywają nawet 1/4 miesięcznych kosztów utrzymania hodowli !!!

 
   świnki mogą opuścić hodowlę :
   - w wieku minimum 8 tygodni  ;
   - po osiągnięciu masy ciała minimum 350 gram ;
   - tylko w dobrej kondycji i zdrowiu ;
 

   Kupujący świnkę z VanityFair  zobowiązuje się do właściwej opieki nad zwierzęciem, tzn. :
Zapewnienia Śwince Morskiej  :
- pokarmu (dobrej jakości siano, mieszankę pełnowartościową dla świnek morskich  oraz świeże warzywa i owoce)
- czystej świeżej wody pitnej
- bezpiecznego schronienia (przestronnej klatki wyposażonej w domek-kryjówkę, poidełko, miseczkę, ustawionej tak,
  by chroniła Świnkę Morską przed przeciągami, bezpośrednim nasłonecznieniem, hałasem, źródłem ciepła)
- opieki weterynaryjnej w razie choroby oraz koniecznych zabiegów zootechnicznych ( skracanie pazurów i kontrola zębów )
- towarzystwa innego/ych osobnika/ów tego samego gatunku i płci.
Nie wypuszczania Świnki Morskiej bez opieki na niezabezpieczone tereny otwarte
Nie rozmnażania
Nie sprzedawania ani nie przekazywania Świnki osobom trzecim bez wiedzy Hodowcy ( w szczególnych okolicznościach istnieje możliwość zwrotu Świnki do hodowli )
Nie poddawania Świnki Morskiej eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym, nie przeznaczania na pokarm dla ludzi lub innych zwierząt;
 
Powyższe zasady wynikają z  Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Ochronie Zwierząt (Dz. U. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.). Ustawa ta stanowi, iż Świnka Morska, jako Istota Żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, a Człowiek jest jej winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
W razie złego traktowania zwierzęcia grozi odpowiedzialność karna ( możliwy jest także prawny odbiór zwierzęcia ).

 
Świnka Morska, którą przekazuję Nowemu Właścicielowi:
1. Posiada dokument stwierdzający jej pochodzenie ( RODOWÓD ).
2. Jest we właściwej kondycji, wolna od ektopasożytów i zdrowa.
3. Zawsze była otaczana najlepszą opieką i traktowana przyjaźnie.
 
 
 
  
W PRZYPADKU ADOPCJI ŚWINKI W PARZE ZE ŚWINKĄ , KTÓRA JEST NA SPRZEDAŻ -
 świnka 'do adopcji ' jest za darmo , a cena świnki 'na sprzedaż'  nie ulega zmianie .
 
 
 
 
 
JEDŻOK VanityFair                                                       
   samiec , non-self , chocolate dalmatian , ur.04.06.2018
   m. Antiflag VanityFair ( non-self , solid orange agouti dalmatyńczyk NS )
   o. Hinterland VanityFair ( crested , solid orange agouti )